Chuyên mục
Video học

[Video] 01. Luyện Phát Âm Tiếng Pháp mới nhất01. Luyện Phát Âm Tiếng Pháp

[Video] 01. Luyện Phát Âm Tiếng Pháp mới nhất

3 trả lời trong “[Video] 01. Luyện Phát Âm Tiếng Pháp mới nhất”

học tiếng Pháp này giống học toán hình hơn nhỉ A thì a B thì bê chứ không đọc bờ T thì tê không đọc là tờ gần như vậy ấy mà ngày nào chả được nghe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *